V našej praxi zabezpečujeme zhotovenie všetkých druhov protetických prác v spolupráci s renomovanou zubnou technikou, ktorá sa špecializuje na rekonštrukcie chrupu za použitia implantátov (fixné, podopreté, kombinované) a snímacie náhrady ako aj úplne individuálne riešenia postavené na individuálnych požiadavkách pacienta s ohľadom na špecifické podmienky v atypických prípadoch, ktoré nie sú ošetritelné bežnými postupmi. Vzhľadom na rozsiahle skúsenosti našej zubnej techniky sme pripravení na individuálne riešenie jednotlivých defektov a požiadaviek každého pacienta.

stomatologicka-protetika-osoby