Vstupné vyšetrenie

Pri prvej návšteve sa zameriavame na komplexné vyšetrenie a zhodnotenie stavu Vašej ústnej dutiny, kontrolou nielen zubov, ale i okolitých mäkkých tkanív.

Ambulancia je vybavená moderným intraorálnym röntgenovým prístrojom, ktorý umožňuje preniesť zachytený obraz do počítača. Zhotovia sa diagnostické röntgenové snímky, ktoré nám odhalia aj skryté kazy pod výplňami a v medzizubných priestoroch.

Po preventívnej prehliadke nasleduje konzultácia s lekárom – objasnenie problémov a samotný návrh ošetrenia s ohľadom na Vaše predstavy.

Preventívna prehliadka

Význam preventívnej prehliadky spočíva v tom, že sa prípadné ochorenie zachytí v počiatočnom štádiu, keď ho ešte necítime a nebolí. Čím skôr sa ochorenie odhalí, tým má lepšiu liečiteľnosť.

Prehliadka pozostáva z podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z kontroly zubných náhrad, implantátov, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

Pacient by mal podstúpiť pravidelnú stomatologickú prehliadku aspoň raz za 6 mesiacov, prípadne v kratších intervaloch, podľa odporúčaní lekára.