Chirurgia sa zameriava na chirurgické výkony v dutine ústnej. V našej stomatologickej ambulancii vykonávame tieto zákroky:

  • dentoalveolárna chirurgia
  • predprotetická úprava: obsahuje všetky chirurgické zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu uloženia a začlenenia zubnej protézy. Po strate zubu sa čeľustná kosť neustále mení. Preto môže byť kosť trvalo tak zmenená, že dobré uloženie protézy už technicky nemožno vytvoriť. Cieľom chirurgického zákroku je získať tak povrch lôžka pre zubnú náhradu, ktorý je možné zaťažiť, resp. premeniť nezaťažiteľné čeľustné úseky na zaťažiteľné.
  • extrakcie zubov ich častí a zubov múdrosti: ktoré sa prerezávajú často až v dospelom veku a ich rast je veľakrát spojený s ťažkosťami a komplikáciami (zalomené a retinované zuby).
  • resekcie koreňového hrotu: tento zákrok slúži na odstránenie zápalových ložísk, ktoré sa do oblasti hrotu koreňa premiestnili zubným kanálikom a nedali sa odstrániť klasickou liečbou koreňového kanálika.
  • hemisekcia: Pod hemisekciou rozumieme v zubnom lekárstve rozpolenie zuba s vyplneným koreňovým kanálikom s cieľom zachovania oboch alebo jednej polovice zuba.
  • chirurgické parodontálne terapie: rozsiahlejšiu resp. doplnkovú terapiu pri parodontopatiách predstavuje parodontálna chirurgia. Ak sa cieľ celkovej liečby parodontálnych vačkov nedá dosiahnuť v rámci konzervatívneho postupu, dopĺňa sa pomocou chirurgických zákrokov.
  • incízie: incízia znamená evakuáciu - vypustenie (hnisavého, zakrvácaného) ložiska chirurgickou cestou.
  • excízie: chirurgické odstránenie tkaniva napr: nadbytočné časti tkaniva, okraje operačnej rany, jazvy ako i bujenenia sliznice a podobne...