Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke cra-stoma.sk.

 

 

Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte.

Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ (Komárnická 11 821 03 Bratislava 2) webstránka cra-stopma.sk zapracoval moje osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňujem.

Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania. Na webstránke cra-stoma.sk sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: meno, priezvisko, tel. kontakt, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje (povinne).

Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky cra.-stoma.sk na základe vyjadreného súhlasu. Webstránka cra-stoma.sk nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.

V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Vaše osobné údaje niesú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke cra.sk . Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia žiadosti, pričom vytvorené záznamy žiadosti sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach. Ako dotknutá osoba máte právo: Požadovať prístup k Vašim osobným údajom V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu, Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov Namietať zo spracúvaním osobných údajov Požadovať prenosnosť osobných údajov - osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte. Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu) Vaše požiadavky zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a tak odoslať žiadosti prostredníctvom formulárov. V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky cra.sk. Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz (adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Vymazanie osobných údajov je už nevratné. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .